| Domů | Ceníky | Jak nakupovat? | Obchodní podmínky | Kontakty |

> Domů > Motocykly - Oleje a maziva MOTOCYKLY > MOTOROVÉ 2 TAKT > Detail zboží

Motul 800 2T Factory Line Off Road 1 l

Obrázek
Kód: 63702
Výrobce: MOTUL
Popis:
Olej Motul 800 2T OFF Road Factory Line 1L

Speciální tovární řada plně syntetického oleje pro závodní účely, vyrobený plně esterovou syntézou pro motocyklové rychlostní i motocrossové soutěže mistrovství světa.
Pro značky: univerzální
Koupit: vyberte požadovaný typ z tabulky
Vyberte požadovaný typ zboží: Cena Detail Do košíku
63708 - 800 2T Factory Line Off Road 0,- / 376,- Detail
 

Podrobné informace:
Olej Motul 800 2T OFF Road Factory Line 1L Speciální tovární řada plně syntetického oleje pro závodní účely, vyrobený plně esterovou syntézou pro motocyklové rychlostní i motocrossové soutěže mistrovství světa. Vlastnosti:Vyroben na bázi rostlinných, biologicky odbouratelných surovin.Je určen pro motory pracující ve vysokých otáčkových režimech, které mají být mazány směsí paliva a oleje. Vykazuje extrémně vysoké mazací schopnosti prakticky bez tvoření jakýchkoliv úsad, bez pogumovávání součástek a zalepování přepouštěcích součástí výfuku. Při přípravě směsi dodržujte poměr doporučený výrobcem motoru. Dále zabraňuje zalepování membrán za deště (tzv.antiemulze). Specifikace:API TC-TSC 3 Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. R38 Dráždí kůži. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.EUH208 Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence: P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování: P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/ mezinárodních předpisů.

CZtuning.cz - kontaktujte nás na info@cztuning.cz nebo na tel. (+420) 606 217 002, (+420) 775 292 362
Automobilové doplňky, tuning, Parfémy, Fotbal kopačky, Servis - hasicí přístroje, Last minute